Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/al4enzas/public_html/artyour.business/wp-includes/kses.php on line 894

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/al4enzas/public_html/artyour.business/wp-includes/kses.php on line 894

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/al4enzas/public_html/artyour.business/wp-includes/kses.php on line 894

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/al4enzas/public_html/artyour.business/wp-includes/kses.php on line 894

Изкуството в бизнеса или как да създадем ефективна реклама

Създаването на ефективна реклама е един от най-успешните инструменти в бизнеса. Нека хвърлим поглед към някои похвати, които ще ни помогнат да напишем най-подходящия рекламен текст, ориентиран към потенциалните потребители.

Атрактивното заглавие

Това е първото, което привлича погледа и то трябва да бъде „удар в десетката“. Кратко, но интригуващо и възможно най-оригинално – такива са съветите на специалистите.

Рими

Използването на рими е доказано ефективен начин за привличане на внимание и симпатии. Хората обичат римите, а и те се запомнят изключително лесно, което всъщност е и идеята на рекламата – да направи така, че посланието да остане възможно по-трайно в съзнанието на потребителя.

Първо най-важната информация

При създаването на рекламно послание никой не би задържал вниманието на хората, ако тръгне с дълги и неясни обяснения. Въведението трябва да бъде стегнато и конкретно. Подбраните внимателно и прецизно думи и изрази са най-доброто решение. Многословието затормозява мозъка и пречи на възприемането на информацията, ето защо не се допуска.

Оформлението

Оформлението на рекламния текст играе ключова роля в правилното му възприемане. Шрифтът трябва да бъде четлив, важно е също така и оставянето на свободен ред между отделните фрази, което подпомага четенето и осмислянето. Разбира се, сполучливо подбраните цветове също са много важни.

И така, мисля, че се уверихте – създаването на ефективна реклама не е непостижима цел, просто следвайте правилата!

Share
This entry was posted in News.

Вижте още: Рекламата – голямото изкуството да продаваш Изкуството при брандирането: Как цветовете могат да помогнат за създаване на успешна марка? Изкуството като реклама: Ролята на цветовете в дизайна